Mimarlar için Taşıyıcı Sistem Yerleşimi - Proje 81

Mimarlar için Taşıyıcı Sistem Yerleşimi

29.04.2021 tarihinde Uludağ Üniversitesi Mimarlık öğrencileri için yaptığım sunumun videoya dönüştürülmüş hali.