Ahşap Yapılar Semineri

17 Şubat 2020
  • Konu: Ahşap konut sistemleri ve hesap yöntemleri
  • Yer: Bursa Teknik Üniversitesi (Yıldırım Yerleşkesi) Yeşil Salon
  • Tarih ve Saat: 07/Mart/2020, Cumartesi, 14:00-18:00

Ahşap yapılar ülkemizde büyük ölçüde göz ardı edilmesine rağmen çok ciddi avantajları bulunmaktadır. Özellikle deprem performansı çok iyi olmasına rağmen yangın riskinden korkan insanımız ahşap yapıdan da uzaklaşmıştır. Halbuki deprem etkilerini azaltacak sismik izolatörlerle karşılaştırıldığında, sulu yangın söndürme (sprinkler) sistemleri çok daha ucuzdur. İnsanlar da, depremde yıkılma riski yüksek betonarme yapılarda depremden korkarak yaşamaya devam ederler.

Ahşap yapılar oldukça güvenlidir!

Bilinenin aksine, özellikle iki kata kadar olan yapılarda ahşap, hem deprem performansı yönünden hem de olası bir yıkımda hayatta kalma şansı açısından, betonarme ve çelik yapılara göre oldukça avantajlıdır. Beklenenden daha büyük ivmeli bir deprem ile yıkılacak olan ahşap yapı kendiliğinden yaşam üçgenleri oluşturarak enkaz altında kalanlara gerekli boşlukları oluştururlar. Çok daha iyi bir yalıtkan olması, nefes alan yapısıyla sağlığımıza iyi gelmesi ve çevresel etkiler göz önüne alındığında, üretimi ile ömrünü doldurduktan sonra yıkımında da alternatiflerine göre çok daha iyi bir performans göstermektedir.

Yurt dışında, özellikle deprem bölgelerinde, sıkça kullanılmaktadır. Ülkemizde ağaç ve orman endüstrisindeki geri kalmışlık ahşap yapı inşaatının maliyetlerini de maalesef olması gerekenden daha yukarı çekmiştir. Bilinçli tüketicilerin artarak gerekli talebi oluşturmasıyla ahşap yapı piyasasının da canlanması en büyük isteklerimden biridir.

Günümüzde çok katlı ahşap yapılar yapmak da mümkün!

Günümüz teknolojisiyle yurt dışında çok katlı ahşap yapılar da görmeye başladığımız bu günlerde, ahşap yapılara biraz daha dikkat çekebilmek amacıyla AHŞAPDER (Ahşap Sanayici Ve Profesyonelleri Derneği) önderliğinde ve Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde, kısa bir seminer programı hazırlamayı uygun gördük. Öğr. Gör. Dr. Mesut Uysal ve bendeniz Yük. İnş. Müh. Fatih Söylemez tarafından sunulacak programda fazla detaya girmeden ahşap yapıların analiz ve tasarımında kullanılan yöntemlerden bahsedeceğiz.

Ahşap yapıların tasarım ve hesap yöntemleri kursu

Yeterli katılımın sağlanması halinde ahşap yapı elemanlarının hesabı konulu bir kurs programına dönmesini umduğum bu seminere ahşap yapı hesabıyla ilgilenen tüm orman endüstri mühendisleri ile inşaat mühendislerinin katılmasını beklemekteyiz. Olası bir kurs için ders notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ahşap Yapılar Semineri
Ahşap Yapılar Semineri

Bu seminer ortamını hazırlamakta büyük katkıları bulunan, AHŞAPDER (Ahşap Sanayici Ve Profesyonelleri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkan Kalafat’a da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.