İç Mekan Oyun Parkı

31 Ekim 2018

Fransa St.Quentin’de yapılması planlanan iç mekan oyun parkı dış yaklaşık olarak 26,85×15,85m’dir. Taşıyıcı yapı sistemi olarak SHS40*3 ve SHS40*2 kutu elemanlardan oluşan çelik çerçeve modülleri kullanılmıştır. Et kalınlığı 2mm olan SHS40*2 elemanlar sadece yük taşımayan kısımlarda kullanılmıştır. Tüm elemanlar S235JR kalitesindedir. Çerçeve elemanlar atölyede kaynaklı olarak imal edilecek ve gerekli koruma malzemesi ile kaplanacak, ardından sahada özel elemanlarla birbirlerine sabitlenecek ve böylelikle yapma kolon kesit gibi çalışacaktır.

Tüm hesaplamalar SAP2000 v17.3 yazılımı ile EN 1176-1:2010 ve EN 1993-1-1:2005 standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Sistemde 1500’ün üzerinde eleman olduğu için güvenli tarafta kalacak şekilde bazı kabuller yapılmıştır. Tüm elemanlar birbirine kaynakla bağlı olduğu için kiriş uçlarında herhangi bir serbestlik tanımı yapılmamıştır. Düşey elemanların çoğu iki ila dört elemanın birleşmesinden oluşmaktadır. Başlangıç olarak, sadece tek bir kesitten oluşanlar hariç tüm düşey elemanlara (kolonlara) 2xSHS40*2 kesiti atanmıştır. Yatay elemanların (kirişlerin) tamamına ise SHS40*3 kesiti atanmıştır. Olağan hesap adımlarının ardından PMM oranı %50 veya daha fazla olan elemanlar gerçek kesitlerle değiştirilmiştir. Sonuçta elemanların büyük çoğunluğunda kapasitelerin %50 altında kaldığı görülmüştür.

Yapının gereğinden oldukça fazla bir taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz ancak imalatın basitliği ve inşaat hızı bakımından bu tercih önem arz etmektedir.

Yapı Özellikleri:
Hesap Kriterleri:
  • Kullanılan Yazılımlar: SAP2000, AutoCAD
  • Taşıyıcı Sistem: Çerçeve
  • Süneklik Düzeyi: Normal
  • Rx-Ry: 4
  • Yapı Önem Katsayısı: 1

Görseller

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.