Otopark ve Pazar Alanı – Bursa, Kestel

Bursa İli, Kestel İlçesi’nde yapılması planlanan katlı otopark ve pazar alanı, toplam dört katlı, betonarme bir yapı olarak projelendirilmiştir. İlk üç katı otopark, son kat ise üzerinde uzay çatı olan bir pazar alanı olarak kullanılacaktır.

Yapı Özellikleri:
  • İşin Sahibi: Bursa Büyükşehir Belediyesi
  • Kullanım Amacı: Katlı Otopark ve Pazar Alanı
  • Kat Sayısı: 4 / Z+3N
  • Kat Yükseklikleri: 2.9m – 2.9m – 4.35m – 4.0m (uzay çatı altı)
  • Malzeme: Betonarme (C30/37 – B420C) – Uzay Çatı: S235JR
Hesap Kriterleri:
  • Kullanılan Yazılımlar: ideCAD Çelik, AutoCAD, SAP2000
  • Taşıyıcı Sistem: Çerçeve + Perde
  • Süneklik Düzeyi: Yüksek (Bazı bloklarda Karma)
  • Rx-Ry: 7-7 (Bazı bloklarda 6-6)
  • Yapı Önem Katsayısı: 1.2

Planda oldukça çarpık olan yapı dilatasyon derzleriyle 5 parçaya bölünmüştür. Bu haliyle bile yatayda düzensizliklerin oluşmasının önüne geçmek büyük bir özen gerektirmekte olduğundan her blok için perde yerleşimlerine ve hatta kolon boyutlarına azami dikkat edilerek tüm bloklar için burulmaların önüne geçilmiştir.

Kolon açıklıkları mümkün mertebe 7m civarında tutulmaya çalışılmış olsa da 10m’lere yaklaşan açıklıklar bulunmaktadır. Yapı ağırlığını azaltmak ve sehimleri önlemek amacıyla döşemeler 15cm seçilerek tali kirişlerle küçültülmüştür. Tüm kirişler için izin verilen sehimler yüksek olsa da mümkün mertebe 10mm sınırını geçmeyecek şekilde projelendirilmeye çalışılmıştır.

Yapıya etkiyen araç yükleri için 500 kg/m2 yeterli görülse de pazar katı ve onun altındaki otopark katına nispeten ağır taşıtlar da gireceği için hareketli yük 750 kg/m2 alınmıştır.

Zemin sondajlarında yapının bir kısmının kireçtaşına bir kısmının ise çakıllı siltli killi kuma oturması söz konusu olduğu için bloklardan bir tanesinin kat sayısı üçe azaltılmış, zemindeki gerilme dağılımını sağlıklı hale getirmek ve civardaki yapılara gelecek temel etkilerini minimuma indirmek amacıyla da üç blok altına jet grout uygulanmıştır. Ayrıca temel yerleşimi farklı yüksekliklerdeki subasman perdeleri ile sağlam zemine göre düzenlenmiştir.

Yapının “İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar” sınıfına gireceği düşünülerek yapı önem katsayısı 1.2 seçilmiştir.

Kestel Katlı Otopark ve Pazar Alanı Fotoğrafları

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.