Misyonumuz

03 Eylül 2012

Proje 81 | Tasarım & İnşaat Firması yapı sektöründe dayanıklı, ekonomik ve estetik yapıların inşa edilmesi amacıyla kurulmuştur. Firmamız bu amaca yönelik olarak, düşüncenin, plan ve projenin önemini anlatma ve inşaat mühendisliğini daha iyi tanıtma felsefelerini benimsemiştir.

Tüm konut, işyeri, hastane, okul vb yapıların en ekonomik şekilde depreme karşı dayanıklı imal edilebilmesinin kilit noktasını oluşturan projelendirme aşaması son derece titizlikle, firma bünyesinde ve dışındaki konusunda uzman mimar ve mühendislerle yürütülmektedir.

Projenin başlangıcında, projelendirme sürecinde ve imalata başlamadan önce, Proje 81 çalışanları ile mal sahibi ve varsa müteahhit firma katılımıyla ortak toplantılar düzenlenmektedir. Projenin öncesinde işin tanımının açıkça yapıldığı bir sözleşme, sonlandırıldığında ise eksiksiz bir şekilde teslim alındığına dair tutanak hazırlanır ve taraflarca imzalanır.

Son derece şeffaf yürütülen projelendirme aşaması yasa, yönetmelik ve standartların dışına çıkmayacak, imalatta herhangi bir soruna sebep olmayacak ve herhangi bir eksik taraf bırakılmayacak şekilde tamamlanır.