Pişkindemirler Konut Projesi

Bursa İli, Görükle İlçesi’nde Pişkindemirler Mad. İnş. Ltd. Şti.’ye ait arsa üzerine yapılması planlanan 17 dairelik apartmana ait statik projeler firmamız tarafından hazırlanmıştır. Mimari, mekanik, elektrik, harita projeleri ile zemin etüt raporu, konusunda uzman iş ortaklarımızdan temin edilerek inşaat ruhsat alınmasına kadar olan süreç titizlikle takip edilmiştir.

Yapı Özellikleri:
  • İşin Sahibi: Pişkindemirler Mad. İnş. Ltd. Şti.
  • Kullanım Amacı: Konut
  • Kat Sayısı: 6 / Z+5N+Ç
  • Malzeme: Betonarme (C30/37 – B420C)
Hesap Kriterleri:
  • Kullanılan Yazılımlar: ideCAD Statik, AutoCAD
  • Taşıyıcı Sistem: Çerçeve + Perde
  • Süneklik Düzeyi: Yüksek
  • Rx-Ry: 7-7

Taban alanı 15x20m civarında olan yapı son derece düzgün bir taşıyıcı sisteme sahiptir. İlk iki modunda burulma olmayacak şekilde dengeli bir perde yerleşimi tercih edilmiştir. Yüksek sünek olarak modellenen yapıda tüm kolon-kiriş birleşim bölgelerinde kesme güvenliği sağlanmıştır. 60cm radye temel yapılmış, zeminin şişme potansiyelinin yüksek çıkması sebebiyle zemin etüt raporunda belirtildiği şekliyle drenaj önlemleri alınmasına yönelik notlar projeye işlenmiştir.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Proje Ekibi:
İnşaat Mühendisi: Fatih Söylemez (Yük. İnş. Müh.)
Mimar: Korhan Erol (Yük. Mimar)
Makine Mühendisi: Seda Seven (Yük. İnş. Müh.)
Elektrik Mühendisi: Volkan Köksal (Elk. Müh.)
Jeoloji Mühendisi: Özgün Ünver (Jeo. Müh.)
Geoteknik Uzmanı İnşaat Mühendisi: Nesrin Selcen Erdemir (Yük. İnş. Müh.)
Harita Mühendisi: Ufuk Ay (Har. Müh.)