Karaman Pazar Alanı – Dernekler Yerleşkesi

Bursa İli, Nilüfer İlçesi’nde mevcut açık pazar alanının yerine yapılması planlanan kompleks üç katlı betonarme bir yapı olarak projelendirilmiştir. Zemin katta, restoran ve binek araçlar için kapalı otopark; birinci katta, kapalı pazar alanı; ikinci katta, dernekler yerleşkesi; terasta ise kamyonetler için açık otopark bulunmaktadır.

Yapı Özellikleri:
  • İşin Sahibi: Nilüfer Belediyesi
  • Kullanım Amacı: Kapalı Pazar Alanı ve Otopark ile Dernekler Yerleşkesi
  • Kat Sayısı: 3 / Z+2N
  • Malzeme: Betonarme (C30/37 – B420C)
Hesap Kriterleri:
  • Kullanılan Yazılımlar: ideCAD Statik, AutoCAD, SAP2000
  • Taşıyıcı Sistem: Çerçeve + Perde
  • Süneklik Düzeyi: Yüksek
  • Rx-Ry: 7-7

Yaklaşık 100 uzunluğundaki yapın iki dilatasyon olarak modellenmiştir, kot farkı sebebiyle ikinci dilatasyonun büyük bir bölümü toprak altında kalmaktadır. Toprak altında kalan kısımlarda betonarme perde olması sebebiyle düzensizlik oluşmaması için dengeleyici taşıyıcı perdeler kullanılmıştır. Ayrıca 15m’ye kadar çıkan kazı derinliği için kazıklı iksa projesi yapılmıştır. Yapının “İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar” sınıfına gireceği düşünülerek yapı önem katsayısı 1.2 seçilmiştir.

Dernekler yerleşkesindeki ana konferans salonu için kademeli yükselen oturma yerleri kısmen elle kısmen SAP2000 programı ile hesaplanmıştır.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.