Betonarme Sosyal Tesis Projesi

Sosyal Tesis olarak kullanılması planlananyapı,  4 katlı dairesel formda betonarme taşıyıcı sistem olarak modellenmiştir. Bodrum kat, dernekler için satış alanı; zemin kat, köy kadınları dernekleri; birinci kat, sergi salonu; ikinci kat, restoran olarak planlanmıştır.

Yapı Özellikleri:
  • Kullanım Amacı: Sosyal Tesis
  • Kat Sayısı: 4 / B+Z+2N
  • Malzeme: Betonarme (C30/37 – B420C)
Hesap Kriterleri:
  • Kullanılan Yazılımlar: ideCAD Statik, AutoCAD, SAP2000
  • Taşıyıcı Sistem: Çerçeve + Perde
  • Süneklik Düzeyi: Yüksek
  • Rx-Ry: 6-6

Yapı tam bir daire şeklinde olduğu için her ne kadar rijitlik merkezi ve ağırlık merkezi çakışsa da ikinci modun burulma çıkması sebebiyle dış çerçeve tamamıyla perde elemanlardan oluşturulmuştur. Asansör ve merdiven çevresinde de merkezi bir çekirdek oluşturulması amacıyla büyük perdeler tertip edilmiştir. Yapıdaki perde elemanların aldıkları yükün, toplam kesme yüküne oranı her iki yönde de %83 civarında olmasına rağmen süneklik düzeyi yüksek seçilerek tüm kolon kiriş birleşim bölgelerinde kesme güvenliği kontrolleri yapılmıştır.

Betonarme yapı çevresinde Banka ATM’leri ve ressamlar için çelik sundurma ile üstü kapatılmış bir kuşak projelendirilmiş, hesapları kısmen elle kısmen SAP2000 ile yapılmıştır.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.