İskele Hesabı – TS EN 12810 – TS EN 12811

Tasarımı Eurocode 3’e göre yapılması gereken iskele hesabı Proje 81 bünyesinde hızlı bir şekilde yapılmaktadır.
iskele-3d

iskele üç boyut görünüşü

19 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ uyarınca yapılan işin niteliği veya iş yeri alanının çevresel özelliklerinden dolayı imalatların dış cephede yapılmasının zaruri ve çalışanların yüksekten düşme riskinin olduğu bina inşaatlarının dış cephelerinde gerçekleştirilen; duvar, sıva, ısı-ses-su yalıtımı, kaplama, boya, montaj işleri, restorasyon, yıkım-söküm ve benzeri yapım işleri ile onarım ve güçlendirme işleri için kullanılan ahşap ile ön yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerinin detay çizimlerinin yapılması ile ruhsat eki statik projeler dâhilinde idareye sunulması zorunlu hale gelmiştir.

Proje 81 bünyesinde çelik bileşenlerden oluşan dış cephe iskeleleri TS EN 12810 ve TS EN 12811’e göre SAP2000 v17 programı ile Eurocode 3’e uygun olarak çözülmekte ve AutoCAD ile plan ve tüm cephelerin detaylı çizimi yapılmaktadır. 24m yüksekliğe kadar olan iskele için tip çözüm yapılmış olduğundan hızlı bir şekilde çizim aşamasına geçilmektedir. Plan hazırlanırken yapının köşeleri de mümkün mertebe bütünleşik bir yapı içinde çözülmeye çalışıldığından minimum dikme ve merdiven ile çözüme ulaşılması amaçlanmaktadır.

İş iskelesini bina maksimum yüksekliği ve tabii zemin kotuna göre en elverişsiz şekilde tasarladığımız için sadece ayakların basacağı yerlerin gerektiğinde revize edilmesi ile inşaatın her aşamasında kolaylıkla kurulabilecek detayda hazırlanmaktadır.

İletişime geçmek için lütfen tıklayınız

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.