Vizyonumuz

03 Eylül 2012

En kaba tabiriyle Vizyon, ulaşılmak istenen hedef ve amaçlardır.

Ülkemizde çok önemli iki kavramın neredeyse anlamlarını yitirdiğini görmemiz gerekiyor. Birincisi en genel ismiyle “Düşünmek”, ikincisi ise “Mühendislik”. Proje 81 kurulurken müşterilerimizin doğru düşünce yolunu takip ederek plan ve projelendirmede bizlere yardımcı olmalarını sağlamak için öncelikle inşaat mühendisliğinin, sonrasında ise sektörle ilgili diğer mesleklerin tanıtılması amaç edinilmiştir.

Proje 81 olarak en büyük amacımız “Bir sefer düşünüp dokuz sefer iş yapma” alışkanlığımızı kırmaya çalışmak olacaktır.

Firmamızın ikinci amacı ise büyük deprem riski altında yaşayan halkımızı mesleğimizin önemi konusunda bilinçlendirmektir.