İnşaat Mühendisi Kimdir?

İnşaat Mühendisi kimdir diye sorulduğunda kişisel tecrübelere dayanarak şu yargıya varmak hiç de zor olmamaktadır: Halkın önemli bir kesimi henüz mimar ve mühendis arasındaki farkı dahi bilmemektedir. Genel intiba mimarın proje yaptığı mühendisin ise bu projeyi uyguladığı yönündedir.

Kabaca bahsetmek gerekirse bir inşaat projesi birçok meslek mensubunu bir araya getirmektedir. Bu kişiler proje konusunda uzmanlaşmış üniversite mezunu Mimarlar ile İnşaat, Makine, Elektrik, Jeoloji, Jeofizik ve Harita Mühendisleridir.

Mimar, ülkemizde (maalesef) saydığımız diğer meslek mensuplarını organize eden kişi olarak bilinse de aslında bu kişilerle beraber çalışması gereken, yapıları, kullanım amacı ve estetik ilkeler doğrultusunda dizayn eden, bunu yaparken ise kullanıcı isteklerini göz önünde bulunduran kişidir.

İnşaat mühendisleri ise her türlü hizmet ve endüstri yapılarının (bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu vb.) planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapan kişilerdir. (daha fazla bilgi için tıklayınız)

Bir yapıda, kullanıcının istekleri ve imar şartlarına uygun olarak yapılan mimari projenin taşıyıcı sistemine karar verecek olan kişi inşaat mühendisidir. Dolayısıyla İnşaat Mühendisi yapının kullanım aşamasında ayakta kalmasını sağlar, deprem dayanımını tayin eder, binanın hangi teknikler kullanılarak, nasıl imal edileceğini belirler, yapıda ne kadar malzeme (beton, demir, ahşap vb) kullanılacağına karar verir.