“Yüksek” Unvanı nasıl yazılmalı?

Yüksek İnşaat Mühendisi mi?
İnşaat Yüksek Mühendisi mi?

Türkçe dil kurallarına göre belirtisiz ad tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına herhangi bir sıfat giremez. Örneğin kapı kolu belirtisiz ad tamlamasıdır. Buna eski sıfatını getirirsek şöyle bir tamlama meydana gelir: eski kapı kolu. Eski sıfatını tamlayan ile tamlanan arasına getirip kapı eski kolu şeklinde bir tamlama yapamayız.

İnşaat Mühendisi tamlaması, belirtisiz ad tamlamasıdır. Araya herhangi bir unsur girmez. Sıfat başa getirilir. Dolayısıyla doğru biçim “Yüksek İnşaat Mühendisi” olmalıdır.

Bir başka örnek vermek gerekirse, doktorasını tamamlamış bir yüksek inşaat mühendisine “İnşaat Doktor Mühendisi” denilemeyeceği doğrusunun “Dr. İnşaat Mühendisi” şeklinde olduğunun herkes tarafından bilinmesidir.